احساسات نامحسوس
من به یک احساس خالی دلخوشم ... من به گل های خیالی دلخوشم
درباره وبلاگ


بنده شخصی مقید به اصول و مبانی شرع مقدس اسلام و درون گرا و ماخوذ به حیا هستم و سعادت دنیا و آخرت را در داشتن روابط اجتماعی صحیح و سالم می دانم و ارتباط دیجیتالی هم یکی از همین روابط است و ارتباط در فضای مجازی را انتخاب کردم برای پیدا کردن دوستان جدید و از دست ندادن دوستان قدیم.
بسم الله!

مدیر وبلاگ : داود نوروزی
نویسندگان
نظرسنجی
چگونه به وبلاگ احساسات نامحسوس رسیدید؟

پنجشنبه 4 اسفند 1390
معاونت تهذیب حوزه های علمیه
عنوان این شماره: منشور انتخابات

بسم الله الرحمن الرحیم

اساس ، حفظ نظام و هندسه الهی است

نظام اسلامى به انسانها سعادت می دهد. نظام اسلامى هم یعنى آن نظامى كه مبنى بر هندسه‌ى الهى است براى  جامعه؛ مبنى بر نقشه‌ى خداست در جامعه. خوب، اگر چنانچه با این دید به جامعه‌ى اسلامىِ خودمان نگاه كنیم، خواهیم دید كه نظام اسلامى توانسته است یك حركت عظیمى را در دنیاى اسلام نسبت به این مجموعه‌ى خاص به وجود بیاورد كه با هیچ حركت فردى‌اى امكانپذیر نبود. یعنى امروز وقتى به دنیاى اسلام نگاه می كنیم، مى‌بینیم آن جامعه‌اى كه بر شكل و هندسه‌ى الهى تشكیل شده، نظام جمهورى اسلامى است.

اساس، اساس الهى است. البته ضعف هائى وجود دارد؛ باید این ضعفها را جبران كرد و درست كرد و در صدد اصلاح برآمد. مثل این است كه فرض بفرمائید یك قطارى بر روى یك ریلى قرار دارد و به سمت یك هدفى دارد حركت می كند. در داخل این قطار، البته مسلّم است كسانى به وظائفشان عمل می كنند، كسانى عمل نمی كنند، كسانى زمین را كثیف می كنند، آشغال جمع می كنند، كسانى مراقب وظائفشان هستند، كسانى نیستند؛ لیكن این قطار به سمت هدف دارد حركت می كند و بلاشك به هدف خواهد رسید.

بقیه منشور را در  ادامه  مطلب   بخوانید

حجة الاسلام و المسلمین علی عباسی مسئول دفتر استان قزوین معاونت تهذیب حوزه های علمیه هستند

منبع: سایت معاونت تهذیب حوزه های علمیه، اداره کل فرهنگی

مسائل جزئى داخل جامعه را میشود اصلاح كرد. جزئى كه عرض می كنیم، نه اینكه بى‌اهمیت است - داراى اهمیت است - لیكن مسائل فردى و شخصى و جزئى و مربوط به اشخاص است؛ اینها را می­شود اصلاح كرد. اساس این است كه انسان بتواند نظام را حفظ كندچالش اصلى نظام اسلامى از روز اول تا امروز این بوده است؛ یعنى حفظ نظام اسلامى و حفظ این اساس و حفظ آن مرزها و شاخص هائى كه این نظام را از بقیه‌ى نظامهاى دنیا جدا می كند.[1]

انتخابات در هندسه الهی امری واقعی است نه صوری و تقلیدی

 یكى از مسائل، همین مسئله‌ى نقش مردم و حضور مردم است - این خیلى چیز بااهمیتى است - كه یكى از مظاهر عمده‌ى آن، انتخابات است. لذا در نظام جمهورى اسلامى، انتخابات یك امر واقعى است؛ یك چیزشكلى و صورى نیست. اینجور نیست كه بخواهیم از دیگران تقلید كنیم؛ كه چون دیگران به نام دموكراسى انتخابات دارند، ما هم انتخابات داشته باشیم؛ نه، انتخابات یك امر واقعى است براى دخالت دادن نظر مردم و رضاى عامه؛ همانى كه در فرمان معروف امیرالمؤمنین (علیه الصّلاة و السّلام) به مالك اشتر هست كه: رضاى عامه را بر سُخط خاصه ترجیح بده، و نترس از سُخط خاصه به خاطر رضاى عامه.

 ما باید نگاه كنیم و ببینیم كه مردم چه می گویند و چه می خواهند. حضور این مردم بركاتى دارد. یكى ازبركاتش همین است كه وقتى دشمنان نگاه می كنند و مى‌بینند كه مردم پشت سر نظام هستند، احساس می كنند كه نمی شود با این نظام معارضه كرد؛ چون با یك ملت نمی شود معارضه كردیك رژیم را با انواع و اقسام تضییقات، فشار اقتصادى، تبلیغات گوناگون و جنگ روانى میشود تضعیف كرد یا ساقط كرد؛ اما وقتى ریشه‌ها مردم هستند و این نظام و مسئولین نظام به مردم متصل هستند، دیگر كار دشمن مشكل می شود؛ همچنان كه مشكل هم شده و ملاحظه می كنید.


 
گناه بزرگ و اساس فتنه، نفی رای مردم بود

در این فتنه‌هاى بعد از انتخابات، آن چیزى كه اساس قضیه است، این است كه رأى مردم و حضور مردم از نظر یك عده‌اى نفى شد، مورد خدشه قرار گرفت، نظام تكذیب شد، مورد تهمت قرار گرفت. گناه بزرگى كه انجام دادند، این بود. اینها بایست تسلیم می­شدند. بالاخره وقتى انتخابات با همین معیارهائى كه در اسلام وجود دارد - كه حالا بعضى از معیارها و شاخصهائى كه براى انتخابات در نظر ما معتبر است، كه نظر اسلام است، من عرض می كنم - اتفاق افتاد، بایستى در مقابل قانون، در مقابل داورى قانون تسلیم شد؛ همچنان كه باید در مقابل آن داورى كه قانون او را معین می كند، تسلیم شداگر قانون در مسئله‌ى مهمى مثل مسئله‌ى انتخابات یك داورى را مشخص كرده است، یا یك شیوه‌ى داورى را مشخص كرده است، باید تسلیم این بشوند، ولو برخلاف مِیلمان باشد؛ این می شود انتخابات سالم.[2]

                                                                                       آیا تلاش برای جایگزینی وحدت به جای عدالت برای به فراموشی سپردن این گناه بزرگ نبود؟

معیار های انتخابات اسلامی

احترام به رای، تشخیص و رضایت مردم

این انتخابات اگر به همان شكلى كه در نظام اسلامى معتبر است، باشد، این خصوصیات را دارد: اولاً درانتخابات، احترام به رأى و تشخیص و رضایت مردم هست. امروز در دنیاى دموكراسى كه انتخابات در آنجاها انجام می گیرد و پرچم دموكراسى را اینها بلند می كنند، آنچه وجود ندارد، «رضى العامّة» است؛ مسئله، صورى است؛ در واقع غالباً اینجور است. در كشور آمریكا اینجور است، در كشورهاى معروف دموكراسى دنیا اینجور است. پشت سرِ این كسانى كه مى‌آیند وارد میدان انتخابات می شوند و مبارزه‌ى انتخاباتى می كنند، گروه‌هائى از جبهه‌ى خاصه وجود دارند؛ یعنى سرمایه‌دارها، كمپانى‌دارها، متنفذین مالى، باندهاى عظیم مالى؛ اینها هستند كه دارند كارها را روبه‌راه می كنند؛ با تبلیغات گمراه‌كننده و با روشهاى گوناگون، آراء مردم را به این سمت و آن سمت می كشانند. در واقع، دعوا بین كمپانى‌دارهاست؛ دعوا بین آراء مردم نیست؛ یك چیزِ تخیلى است. در واقع، حكومت دموكراسى در آنجاها حكومت اقلیت است؛ حكومت خواصى است كه خواص بودن آنها، نخبه بودن آنها، به خاطر امكانات مالى فراوان آنهاست؛ اینها هستند كه دارند سیاستگذارى می كنند.

 در انتخاباتِ نظام جمهورى اسلامى اینجور نیست. اینجا مردمند كه دارند تصمیم می گیرند، مردمند كه دارند تشخیص می دهند. ممكن است این تشخیص یك جا درست باشد، یك جا غلط باشد - بحث در این نیست -اما تصمیم‌گیر، خود مردم هستند. پشت سر آراء مردم، آراء باندهاى قدرت و ثروت و اینها قرار ندارد. در این انتخابات، واقعاً احترام به رأى مردم است؛ احترام به تشخیص مردم است. باید در مقابل این تشخیص تسلیم شد. این یك مسئله است.[3]

آیا تقسیم بندی مردم به شهروند درجه یك و درجه دو یا احترام به تشخیص وحفظ رضایت عامه منافات ندارد؟

رقابت سالم ضامن نشاط و مسئولیت پذیری مردم

 مسئله‌ى دیگر در انتخابات و اهمیت انتخابات، مسابقه و رقابت سالمى است كه وجود دارد؛ نشاط مردمى است كه در انتخابات به وجود مى‌آید. انتخابات چیزى است كه موجب می شود مردم احساس كنند مسئولیت دارند، باید تشخیص بدهند، باید بیایند توى میدان. نشاط مردمى، خون تازه‌اى به رگهاى نظام می ریزد و روح تازه‌اى می دمد. تحول در مدیریت وجود دارداین انتخاباتها یكى از بزرگترین محسّناتش این است كه از ركود جلوگیرى می كند. [4]

                           آیا حضور مردم در انتخابات 22 خرداد و راهپیمایی ها9دی و22 بهمن نشان دهنده ظرفیت بالای نظام در رابطه با ایجاد نشاط سیاسی نیست

تحول در عین ثبات

بهترین شكل ادامه‌ى یك نظام اجتماعى این است كه در عین ثبات، تحول داشته باشد. ركود بد است و ثبات خوب است. ثبات یعنى استقرار؛ یعنى این چهارچوب، این هندسه، در جاى خود محفوظ باشد، مستقر باشد، ریشه‌دار باشد؛ در عین حال در داخل این چهارچوب، تحولات، مسابقات و رقابتها وجود داشته باشد. این بهترین شكل است كه كشتى نظام در دریاهاى طوفانى بتواند بدون دغدغه حركت كند. «و هى تجرى بهم فى موج كالجبال»؛این درباره‌ى كشتى نوح است. كشتى حركت می كند، در بین امواج گوناگون هم هست؛ لیكن این امواج سهمگین نمی توانند استقرار او را از بین ببرند. این استقرار بایست وجود داشته باشد. البته در درون این استقرار، در درون این چهارچوب، تحول وجود دارد.

 بنابراین همه‌ى تحولات باید در چهارچوب باشد. اگر چنانچه كسى وارد میدان رقابت انتخاباتى و مسابقه‌ى انتخاباتى بشود، اما بخواهد چهارچوب را بشكند، او از قاعده‌ى نظام خارج شده است، از قواعد حركت انتخاباتى خارج شده؛ این غلط است، این درست نیست. باید همه چیز در چهارچوب نظام باشد. این چهارچوب، قابل تغییر نیست.[5]

تاكید نامزدها بر مرزبندی با مخالفان نظام الهی

 تأكید بر خطوط مرزى نظام با مخالفان و دشمنان، در انتخابات لازم است. ممكن است دو نظر مختلف در باره‌ىیك مسئله‌ى اجتماعى یا اقتصادى بین نامزدها وجود داشته باشد؛ هیچ مانعى ندارد، این دو نظر را بگویند؛ لیكن مرزبندى كنند با آن چیزهائى كه نظراتِ مخالف با نظام استمشخص بكنند كه مرز ما چیست؛ این مرزبندى لازم است. بارها ما بر روى این مرزبندى تأكید می كنیم؛ این به خاطر این است كه اگر مرزبندى‌ها ضعیف بشود، مرزها كمرنگ بشود، موجب اشتباه مردم می شود. مثل مرزهاى كشورى، كه اگر مرزها تضعیف شد و كمرنگ شد، عده‌اى میتوانند داخل مرز بشوند، با قصد خیانت، بدون اینكه شناخته شوند؛ عده‌اى می توانند از این مرز خارج بشوند با غفلت، بدون اینكه بدانند دارند از مرز خارج می شوند. لذا بایستى بر مرزها تأكید بشود. اشتباه و خطاى فاحش كسانى كه این مرزها را در انتخابات رعایت نمی كنند، همین است كه مردم را دچار زحمت می كنند، دچار حیرت می كنند. بایستى خطوط مرزى نظام با مخالفان نظام، با دشمنان نظام، كاملاً مشخص شود، بر آن تكیه شود و از مخالفان نظام اعلام برائت بشود.[6]

اهمال جایز نیست،‌ میخواهند نظام مبتنی بر اطاعت خدا و رسول نباشد.

روى مسئله‌ى اصلى نظام و نقشه‌ى نظام و كلیت نظام هیچ اهمالى را نباید روا بداریم. مسائل درجه‌ى دوئى وجود دارد كه البته اینها را می توان حل كرد. مسئله‌ى اصلى همین مسائلى است كه در طول این هشت نُه ماهِ بعد از انتخابات، محل اختلاف بوده است بین مجموعه‌ى نظام اسلامى و مجموعه‌ى كفر و استكبار، كه اینجا كسانى حرفهاى آنها را تكرار كردند.

 آنها می خواهند نظام اسلامى، نظام دینى، نظام مبتنى بر اطاعت از خدا و رسول وجود نداشته باشد. هر آن چیزى كه تضمین كننده‌ى اطاعت عمومى این نظام است، براى آنها دشمن محسوب می شود؛ علیه‌اش اقدام می كنند، علیه‌اش فعالیت می كنند، همه‌ى تلاش خودشان را براى زدن آن متمركز می كنند. این طرف قضیهبایستى تلاش و سعى خودش را بكند، براى اینكه همین اركان اصلى را، این مبانى و مبادى اصلى را حفظ كند. مسئله‌ى اصلى را نبایستى مغفولٌ‌عنه قرار داد.

 صریح و روشن هم بایستى خطوط را مشخص كرد. یعنى آن كسانى كه پایبند به نظام اسلامى و پایبند به حضور مردم - با همین انگیزه و ایمانى كه مردم دارند - هستند، باید مرزشان با كسانى كه دلشان نمی خواهد این حركت به این شكل، اسلامى ادامه پیدا كند، روشن كنند[7]

برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری / زمستان 88[1] . آیا انتقاد از سیاستهای استكبار ستیزانه نظام در راستای حفظ هندسه الهی نظام می تواند تلقی شود؟

[2] . آیا تلاش برای جایگزینی شعار وحدت به جای عدالت برای به فراموشی سپردن این گناه بزرگ نبود؟

 

[3] . آیا تقسیم بندی مردم به شهروند درجه یك و درجه دو با احترام به تشخیص و حفظ رضایت عامه منافات ندارد؟

[4] . آیا حضور مردم در انتخابات22 خرداد و راهپیمایی های 9 دی و 22 بهمن نشان دهنده ظرفیت بالای نظام در رابطه با ایجاد نشاط سیاسی نیست؟

[5] . آیا تلاش برای ایجاد تحولات خارج از چارچوب قانون اساسی و اصل ولایت فقیه منجر به خروج بعض افراد از قاعده نظام نشده است؟

[6] . آیا كسانی كه توسط شبكه های ماهواره ای نظام های سلطه گر تبلیغ و ترویج می شوند و اتاق فكرشان در خانه دشمن است، توانایی مرزبندی با دشمن را دارند؟


منبع: سایت معاونت تهذیب حوزه های علمیه، اداره کل فرهنگی
نوع مطلب : سیاسی، مذهبی، 
برچسب ها : منشور انتخابات، انتخابات در کلام امام خامنه ای، معاونت تهذیب حوزه های علمیه،

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات